Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Move
Widok 0 | 5 | 10 | 15 Artykułów

Strona Główna

Kategorie
Ostatnio dodane

PODPISZ LIST DO PREZYDENTA RP

W OBRONIE LUX VERITATIS. PODPISZ LIST DO PREZYDENTA RP 5 maja 2021 Polska, Radio MaryjaDziałania organizacji Watchdog wobec Fundacji Lux Veritatis są groźne dla wolności słowa w Polsce i wymagają...

Rafał Ziemkiewicz w wywiadzie ze Szczepanem Wójcikiem, polskim przedsiębiorcą rolniczym.

Wszystkie rządy wspierają swych przedsiębiorców, a Polska ich niszczy?  Komu zależy na likwidacji polskiego rolnictwa? https://www.youtube.com/watch?v=dw7JWgMKJgk

W służbie polskości, przeciw niemczyźnie

"Gazeta Gdańska" - od 130 lat w służbie polskości, przeciw niemczyźnie. "Dziś jest utrapieniem dla smakoszy samorządowego autorytaryzmu"Bernarda Milskiego wybrał i namówił do podpisania „konceptu...

Tragiczne konsekwencje Nowego Zielonego Ładu

Nowy Zielony Ład będzie miał negatywne skutki dla ludzi i zwierząt / Paweł Sałek, „Kurier WNET” nr 82/2021 Fot. Jakub Słoniowski Konsekwencją wprowadzenia tego rodzaju prawa na poziomie UE...

Słuchaj Radia WNET

Roszkowski: Uwspólnotowienie długu, to krok ku federalizacji UE. To nie będzie jednorazowy przypadek!   https://www.youtube.com/watch?v=BoynODThPas Polska wyzbywa się suwerenności.

Nam zależy

Sośnierz o odejściu z klubu PiS

Może czas wezwać rodaków z powrotem do Polski?

Rewolucja francuska to wstydliwy epizod historii Francji

Psi obowiązek państwa - zdaniem Ziemkiewicza

Wywiad z Andrzejem Sadowskim o polityce ekonomicznej w Polsce

Zdjęcie z anteny TVP programu „Warto rozmawiać” dokonało się po interwencji posłanki, nowej patriotki Joanny Lichockiej

Polityka Unii Europejskiej – tzw. Zielony Ład może okazać się gwoździem do trumny polskiego rolnictwa

"Ważne jest odkłamywanie fałszerstw historycznych dotyczących rzekomej współodpowiedzialności państwa polskiego za mordowanie Żydów"

Taliban wygrał

PODPISZ LIST DO PREZYDENTA RP PDF Drukuj Email
środa, 05 maja 2021 17:26

W OBRONIE LUX VERITATIS. PODPISZ LIST DO PREZYDENTA RP

Działania organizacji Watchdog wobec Fundacji Lux Veritatis są groźne dla wolności słowa w Polsce i wymagają aktywnych działań najwyższych organów państwowych. Pobierz list do prezydenta Andrzeja Dudy w obronie środowiska Radia Maryja. Wydrukuj go, podpisz i wyślij.

Szczególnie skandaliczne są ostatnie działania wobec Fundacji Lux Veritatis, a pośrednio Telewizji Trwam, które zostały bezpodstawnie zaatakowane przez organizację Watchdog Polska. Kieruje ona kolejne wnioski do sądu, mimo że udzielono jej informacji publicznej na temat wydatkowania środków publicznych. To także od naszego zaangażowania zależy, czy obronimy katolickie media w Polsce. Mogą Państwo wydrukować więcej egzemplarzy i zachęcić rodzinę, znajomych do wzięcia udziału w tej inicjatywie.

Nasz Dziennik 

Treść listu do skopiowania:

                                                                                                                                            Andrzej Duda, Prezydent RP                                                                                                                                                                           ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa


Szanowny Panie Prezydencie, 

jesteśmy zaniepokojeni postępowaniem karnym skierowanym przeciwko Ojcu dr. Tadeuszowi Rydzykowi CSsR, Ojcu Janowi Królowi CSsR oraz Pani Lidii Kochanowicz-Mańk, działającym w imieniu Fundacji Lux Veritatis. Na skutek złożonego przez międzynarodową organizację Sieć Obywatelska Watchdog Polska subsydiarnego aktu oskarżenia Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie III Wydział Karny prowadzi pod sygn. akt III K 555/20 postępowanie karne w związku z rzekomym naruszeniem przez wskazane wyżej osoby art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 231 § 1 i 2 Kodeksu karnego. Prowadzone postępowanie karne jest bezpodstawne, ponieważ oskarżone osoby nie popełniły zarzucanego im czynu. W zakresie wymaganym prawem odpowiedziały na złożone zapytania, co zresztą potwierdziły dotychczasowe decyzje organów wymiaru sprawiedliwości, które odmówiły wszczęcia postępowania oraz umorzyły postępowanie. Znaczenie ma również, że Sieć Obywatelska Watchdog Polska nie posiada statusu podmiotu pokrzywdzonego w sprawie, w związku z czym złożony przez nią subsydiarny akt oskarżenia w ogóle nie powinien podlegać rozpoznaniu z uwagi na brak legitymacji do jego złożenia. Co więcej, za całkowicie niedopuszczalne z formalnego punktu widzenia jest zawarte w subsydiarnym akcie oskarżenia rozszerzenie podmiotowe (o osoby, co do których dotychczasowe postępowanie nie było procedowane) oraz przedmiotowe (w zakresie dodania do art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, art. 231 § 1 i 2 Kodeksu karnego). Należy dodać, że przyjęta przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska główna podstawa prawna oskarżenia, tj. art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, jest obecnie na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedmiotem kontroli jej zgodności z Konstytucją RP w zakresie, w jakim nie spełnia postulatu określoności ustawowych znamion czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP oraz art. 7 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. [Postępowanie prowadzone przez TK pod sygn. akt: K1/21]. Aktualne brzmienie przepisu stanowiącego podstawę oskarżenia nie spełnia bowiem podstawowej zasady prawa karnego sprowadzającej się do konieczności precyzyjnego scharakteryzowania przesłanek, które powinny wypełniać opis czynu zabronionego, w związku z czym pozwala na rozszerzające stosowanie przepisu prawa karnego, co z kolei godzi w konstytucyjne prawa i wolności człowieka. Należy jednoznacznie podkreślić, że wszczęte przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska postępowanie karne jest pozbawione jakichkolwiek podstaw formalnych i merytorycznych, a jego jedynym celem jest atak na Ojca dr. Tadeusza Rydzyka CSsR, Ojca Jana Króla CSsR i Panią Lidię Kochanowicz-Mańk oraz chęć ich zdyskredytowania w opinii publicznej. Znamienne jest, że sama rozprawa oraz jej przymioty, takie jak „akt oskarżenia” czy „oskarżony”, mają całkowicie pejoratywne znaczenie w odbiorze społecznym i już same w sobie wywołają znaczne szkody, niezależnie od rozstrzygnięcia. Odbieramy działania organizacji Watchdog Polska jako formę bezprawnej próby zdyskredytowania i odebrania dobrego imienia i praw podmiotowi katolickiemu, tak aby uniemożliwić prowadzenie ewangelizacji z wykorzystaniem środków społecznego przekazu. Jest to atak na wolność religijną i wolność słowa. Panie Prezydencie, jako Pańscy wyborcy prosimy o zainteresowanie się sprawą nękania Fundacji Lux Veritatis.


....................................................................... 

Imię i nazwisko, miejscowość

Do wiadomości:

1. Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu

2. Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

 

Kopie listów prosimy przesyłać do marszałek Sejmu i premiera na podane adresy:

Elżbieta Witek Marszałek Sejmu RP ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa,

Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa.

 
Rafał Ziemkiewicz w wywiadzie ze Szczepanem Wójcikiem, polskim przedsiębiorcą rolniczym. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 maja 2021 11:36

Wszystkie rządy wspierają swych przedsiębiorców, a Polska ich niszczy? 

Komu zależy na likwidacji polskiego rolnictwa?

https://www.youtube.com/watch?v=dw7JWgMKJgk

 
W służbie polskości, przeciw niemczyźnie PDF Drukuj Email
niedziela, 02 maja 2021 10:13

"Gazeta Gdańska" - od 130 lat w służbie polskości, przeciw niemczyźnie. "Dziś jest utrapieniem dla smakoszy samorządowego autorytaryzmu"Bernarda Milskiego wybrał i namówił do podpisania „konceptu układu” , dr. Władysław Łebiński, wielkopolski liberał, wydawca i dziennikarz, „oddany robotnik sprawy polskiej”, zaangażowany w podtrzymywanie siły oporu ducha narodowego zagrożonego pruskim wynarodowieniem.

 
Tragiczne konsekwencje Nowego Zielonego Ładu PDF Drukuj Email
niedziela, 02 maja 2021 10:00

Nowy Zielony Ład będzie miał negatywne skutki dla ludzi i zwierząt / Paweł Sałek, „Kurier WNET” nr 82/2021

Fot. Jakub Słoniowski
Konsekwencją wprowadzenia tego rodzaju prawa na poziomie UE i krajowym będzie utrata cennych gatunków roślin, grzybów i zwierząt, gdyż gatunki związane są z siedliskami, a te muszą być użytkowane.

Paweł Sałek

Konsekwencje Nowego Zielonego Ładu

Flagowym projektem Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen jest Nowy Zielony Ład (NZŁ) – wielowątkowa koncepcja rozwiązań głównie w szeroko rozumianej ochronie środowiska. Zapewne można przejść obojętnie wobec rozwiązań, które mają stworzyć idealny, zielony świat. To następny polityczny projekt KE, w którego centrum stoi środowisko naturalne i przyroda „zagrożona przez człowieka”.

Niestety nie przebił się do powszechnej świadomości fakt, że Nowy Zielony Ład to przykład zawłaszczania kolejnych obszarów życia gospodarczego, o którym nie wspomniano w traktach UE. NZŁ wkracza między innymi w obszar leśnictwa, dotychczas nietkniętego regulacjami UE i pozostającego w wyłącznej kompetencji państw członkowskich.

W ubiegłym roku KE skierowała komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady UE, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, pt. Unijna Strategia na rzecz Bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia. Dokument dotyczy ochrony przyrody (bioróżnorodności), która w swych założeniach zakłada wpływ na politykę leśną i ochronę przyrody w Polsce i całej UE.

Powyższy dokument (aktualnie negocjowany) może doprowadzić do zmiany gospodarki leśnej w Polsce, którą prowadzimy w sposób odmienny od krajów „starej UE”. Polskie leśnictwo od ponad 100 lat działa w sposób trwale zrównoważony. Wielofunkcyjna gospodarka leśna to znakomity przykład równowagi między ochroną a użytkowaniem. Nigdy, w porównaniu z krajami zachodniej Europy, nie byliśmy nastawieni przede wszystkim na pozyskanie drewna, co w przypadku kilku krajów zachodniej Europy doprowadziło do znacznego organicznie terenów leśnych i utraty bioróżnorodności.

Polacy od wieków użytkowali lasy i nauczyli się żyć z lasu i z lasem, pielęgnując go dla kolejnych pokoleń. Warto dodać, że leśnictwo w Polsce miało zawsze solidne podstawy naukowe. Świadczy o tym m.in. fakt, że Polska ma najstarsze na świecie czasopismo leśne „Sylwan”, wydawane nieprzerwanie od 1820 roku, czyli od ponad 200 lat.

Istnieje realne zagrożenie, że po wprowadzeniu w życie Unijnej Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia, zostaną zachwiane podstawy funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP).

KE zakłada, że do końca 2021 r. państwa członkowskie i Europejska Agencja Środowiskowa uzgodnią kryteria i wytyczne dotyczące wyznaczania dodatkowych obszarów chronionych i ustalą definicję starodrzewu (las powyżej 100 lat).

Zakłada się objęcie ochroną co najmniej 30% unijnych obszarów lądowych i morskich, w tym 10% jako obszarów ochrony ścisłej. Ochrona ścisła, czyli bierna, ma dotyczyć pozostałych w UE lasów pierwotnych i starodrzewów (pytanie, czy takie są?).

Dodatkowo w ciągu najbliższych dwóch lat państwa członkowskie mają wprowadzić korytarze ekologiczne.

Wyznaczenie nowych obszarów ochrony będzie zapewne dotyczyło terenów zarządzanych przez Lasy Państwowe, gdyż są to grunty Skarbu Państwa. Utworzenie terenów ochronnych na terenach prywatnych wiązałoby się z wydatkowaniem środków z budżetu na ich wykup bądź ponoszeniem opłat np. z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej. W konsekwencji Lasy Państwowe będą zmuszone ograniczyć pozyskanie surowca drzewnego, co będzie negatywnie wpływać m.in. na krajowy przemysł meblarski – naszego lidera eksportu. Własny sektor leśno-drzewny ma duży wpływ na funkcjonowanie, rozwój i możliwość konkurowania przemysłu meblarskiego na światowych rynkach, a w szczególności na rynku europejskim.

W tych okolicznościach jest obawa, że nie zostaną zrealizowane założenia polityki leśnej państwa przyjętej przez Radę Ministrów w 1997 roku. To samo dotyczy także Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której jest zapisane: „Prowadzenie w lasach wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jest gwarantem zachowania bogactwa przyrodniczego lasów Polski, przy jednoczesnym korzystaniu z ich zasobów w celu zaspokojenia potrzeb społecznych i gospodarczych”.

Od strony przyrodniczej konsekwencją wprowadzenia tego rodzaju prawa na poziomie UE i krajowym będzie utrata cennych gatunków roślin, grzybów i zwierząt, gdyż gatunki związane są z siedliskami, a te muszą być użytkowane. Nałoży się na to problem sekwestracji i magazynowania dwutlenku węgla. Stare lasy staną się potężnym emitentem CO2 związanym z procesami rozkładu drewna i martwej materii organicznej w glebie, co pogłębi efekt cieplarniany.

Wprowadzenie obszarów „dzikiej przyrody”, spowoduje, że człowiek będzie w nich tylko gościem lub nawet intruzem. Realizacja ochrony ścisłej – czyli biernej – spowoduje ograniczenie dostępności dla społeczeństwa terenów leśnych: całkowity zakaz lub ograniczenie zbiorów runa leśnego, zakaz pozyskania drewna na opał, ograniczenie korzystania z różnych form odpoczynku, turystyki i prowadzenia gospodarki łowieckiej.

Nauka zna już negatywne konsekwencje ścisłej (biernej) ochrony przyrody. W wielu przypadkach doprowadziło to do utraty gatunków i siedlisk, dla których ta ochrona została wprowadzona. Wydaje się to paradoksem, ale taka jest rzeczywistość. Komisja Europejska chce zastosować metody ochrony przyrody skompromitowane w świecie nauki. Pytanie, kto zapłaci za te straty? Pewnie skończy się tak jak w Puszczy Białowieskiej. Nikt nie chce ponieść konsekwencji za degradację bioróżnorodności w tym kompleksie przyrodniczo-leśnym.

Sektor leśnictwa nie jest objęty Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jednak KE chce uznać lasy i leśnictwo za część środowiska i nie chce przyjąć do wiadomości, że leśnictwo należy wyłącznie do kompetencji państw członkowskich.

Należy zwrócić uwagę, że podobny zabieg KE zastosowała wobec Polski w odniesieniu do zapisu traktatowego dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego, które jako sprawa wewnętrzna państwa członkowskiego miało pozostać w zakresie jego kompetencji. Niestety za pomocą polityki klimatycznej i środowiskowej dokonano ingerencji w krajowy miks energetyczny i doprowadzono do zmian w sektorze węgla kamiennego i brunatnego. Wymuszono na Polsce odejście od własnych zasobów surowcowych, które gwarantują bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo dostaw do obywateli.

Prace nad operacjonalizacją Strategii są intensywne i należy przyjąć, że zapewne jej zapisy staną się w przyszłości wiążącym prawem w UE. Dlatego już dzisiaj trzeba postawić pytanie: jak po wdrożeniu NZŁ będą wyglądać polskie lasy?

Paweł Sałek – Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. polityki klimatycznej w Ministerstwie Środowiska w latach 2015-2018.

Artykuł Pawła Sałka pt. „Konsekwencje Nowego Zielonego Ładu” znajduje się na s. 14 kwietniowego „Kuriera WNET” nr 82/2021.

 
Słuchaj Radia WNET PDF Drukuj Email
sobota, 01 maja 2021 17:50

Roszkowski: Uwspólnotowienie długu, to krok ku federalizacji UE. To nie będzie jednorazowy przypadek! 

 https://www.youtube.com/watch?v=BoynODThPas

Polska wyzbywa się suwerenności.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 171